اطلاعات شخصی:

اطلاعات تحصیلی:

تجربيات کاری

سوابق علمي و اجرایی

زبان های برنامه نویسی

تالیف و ترجمه

مقالات و نشریات علمی و کنفرانس ها

"تشخیص پوست در تصاویر رنگی" شانزدهمین کنفرانس انجمن  علمی دانشجویی مهندسی برق ایران - کازرون